Over KVHV - Praesidium

Het praesidium van het KVHV staat in voor de algemene werking. Aan het hoofd staat de praeses, die de praesidiumvergadering voorzit. Ter vervanging en als assistentie heeft hij zijn vice-preases. Andere hoofdpraesidiumleden zijn de quaestor, die de financiën regelt, de ab-actis, die verslagen opmaakt en allerlei paperassen bijhoudt en de schachtenmeester. Daarnaast zijn in het praesidium de voorzitters van de taakgroepen vertegenwoordigd, die elk een specifieke functie uitoefenen.

HOOFDBESTUUR

Praeses (X): Vbr. Bernard Depourcq v. Cremer

Ab-actis (XXX): Vbr. Michiel Deprez

Quaestor (XXXX): Vbr. Sam Vandoorne

Maior Schachtorum (MS): Vbr. Maxime Caramin v. Kanne

Afkortingen:

Vbr.: Verbondsbroeder
Vzr.: Verbondszuster
OS: oud-student
v.: vulgo (biernaam)
N.N.: Nomen Nescio (naam onbekend)
E.H.: Eerwaarde Heer