Verslag slotcantus 2 mei 2014

Geplaatst op Vrijdag, 09-05-14 om 23:24:20

Blog > Verslag slotcantus 2 mei 2014

Ondergetekenden voelen nog steeds de naweeën van de slotcantus. Productief zijn wil nog niet echt lukken en het is slechts met de grootste moeite dat ze dit verslag hebben kunnen neerpennen. Samen met de andere schachten was twee mei een dag waar we het hele jaar naartoe geleefd hebben. De parel op de kroon van ons nog zo jonge leven. Toegegeven, van de originele schachtenbak van drieëntwintig man zijn er ‘slechts’ acht ontgroend. Dit hoeft niet per se slecht nieuws te zijn, velen waren verontschuldigd voor hun afwezigheid. Bovendien is er zo een keur aan zomerschachten verzekerd.

Voor prosenior Rommel was het tevens de laatste cantus die hij voorzat en dat hebben we geweten. De prosits corona en Michielen in de kan volgden elkaar in snel tempo op. Uw nieuwe hoofdredacteur was voor dat laatste trouwens niet geheel van schuld vrij te pleiten. Men denke bijvoorbeeld aan het monarchie-incident. Waarbij volgens uw ab-actis het Michiel (niet te verwarren met Sunlight) enkel te doen was om extra aandacht.

De stijlvolle cantussen van KVHV Gent kunnen immer op heel wat bijval rekenen. We mochten dan ook veel oud-studenten en enkele Verbondsbroeders verwelkomen uit Leuven en Antwerpen. Ook parlementslid Johan Deckmyn tekende present. Tevens gaf menig Verbondsbroeder- en zuster op gezette tijden een vat, zodat het heerlijke gerstenat bleef vloeien, tot groot jolijt van de corona. Dat was tenminste het plan, ware het niet dat rond de laatste tempus commune de tapinstallatie forfait gaf. Niet getreurd echter: helemaal in lijn met onze Vlaamsminnende ziel hebben we de avond verder gezet met zware Goedendags.

Naast al het studentikoze plezier, was de avond ook voorzien voor een aantal serieuze zaken. Als eerste stond de ontgroening van de aanwezige schachtenbak op de agenda. Dit werd voorafgegaan door het zingen van het Verbondslied, ter onderstreping van de saamhorigheid. Vervolgens legden de schachten onder het goedkeurend oog van der ewige Fuchs ten tweede male dit academiejaar de linkerhand op de schedel van Pee Dierckx, en met de rechterhand omhoog zwoeren zij eeuwige trouw aan KVHV en de waarden waar zij voor staat. De plechtigheid werd afgesloten met de peters die het lint van hun schacht over de rechterschouder drapeerden. De zaal galmde van de kneukeltjes en een welgemeend houzee klonk uit alle ondertussen goedgesmeerde kelen. De kersverse ouderejaars mochten hun rechtmatige en verdiende plaats in de corona opnemen: vanaf dan werd de drank – geheel volgens het vrijemarktprincipe – verzorgd door welwillende ouderejaars. Dit was ook het moment waarop de primus inter pares bekend gemaakt werd: Tim Jansegers v. Dexter. Dexter maakte in zijn dankrede duidelijk dat hij van plan is om zijn functie als praetor gemotiveerd en in de geest van zijn voorgangers te vervullen. Aan ambitie ontbreekt het hem alleszins niet.

Het tweede belangrijk luik van de avond was de zwanezang van Bart Claes v. Dalton. Tom Peeters v. Skippy deed zijn clubnaam alle eer aan door op zijn eigen afscheid verstek te geven. In zijn afscheidsrede haalde Dalton aan dat de inzet voor het Verbond voor hem nu pas begint. Hij vermeldde ook het belang van de Lebensbund binnen het KVHV. Daarna zong hij het Ruiterslied met volle overtuiging, bijgestaan door Sunlight, die zijn laatste momenten als cantor ten volle wou benutten. Met veel bravoure wierp Dalton het bierglas op de vloer aan diggelen. Wij hopen Dalton ook na zijn zwanezang nog vaak te mogen wederzien.

Na al deze emotierijke plechtigheden was ook de tijd aangebroken voor Jan De Backer v. Rommel om zijn functie als praeses neer te leggen. Op de laatste Verbondsraad, bij de praesidiumverkiezingen, had hij ons beloofd zijn speech voor de slotcantus te bewaren. Net zoals Dalton lag ook bij hem de klemtoon op het feit dat inzet voor het Verbond pas echt begint als je afzwaant. Dit past volledig in het kader van zijn nieuwe functie als Verbondsraadvoorzitter. Zijn expertise, opgebouwd gedurende twee jaar enthousiast seniorschap, zal ten volle ingezet worden om het nieuwe praesidium te steunen waar nodig. Rommel legde er tevens de nadruk op dat het KVHV een elitevormende leerschool is. Zoals Vlerick een Vlaamse economische elite creëerde, is het één van de belangrijkste doelstellingen van KVHV leiders van morgen op intellectueel vlak klaar te stomen. De studententijd is het moment om jezelf bij te schaven en te vormen, tegen muren te lopen, die te slopen en verder te gaan.

Na deze gevleugelde woorden werd Michiel Vantongerloo v. Sunlight naar voor geroepen. De tijd was eindelijk aangebroken voor de prins-student om gekroond te worden tot praeses 2014-2015. Met een niet te verbergen trots zwoer Sunlight de idealen van het Verbond ten allen tijde trouw te blijven, te bouwen op de traditie van zijn voorgangers en een beter KVHV Gent door te geven aan de toekomstige generatie. Zoals het een goede conservatief betaamt. Hij had er lang op moeten wachten en het was reeds op voorhand besloten, Sunlight’s eerste daad als kersvers praeses: “Rommel in de kan!” Die laatste had zichtbaar spijt dat hij de macht uit handen moest geven.

Aansluitend werd de inhuldiging van het nieuwe praesidium voltooid met de aanstelling van Charles Peirsman v. Sjarel die vanaf heden de functie van maior schachtorum zal bekleden. Als teken van zijn nieuwe waardigheid kreeg hij van de kersverse senior diens persoonlijk lint over de linkerschouder gehangen. Eerder was ook Dexter officieel tot praetor benoemd door Dalton. Tijdens de aansluitende tempus werd het nieuwe praesidium samen met de aanwezige Verbondsbroeders- en zusters op de gevoelige plaat vastgelegd.

Na menig heildronk, een uitgebreide salamander aangevoerd door de senior en proseniores aanwezig en tenslotte het stille gedeelte, werd het jaar met alweer de laatste “cantus ex, bar in!” afgesloten. Vanzelfsprekend werd er nog doorgevierd tot in de vroege uurtjes.

Vbr. stud. hist. Marnik Willems v. Ripley, hoofdredacteur KVHV Gent 2014-2015
Vbr. stud. paed. Jonas Van Vaerenbergh v. Vava, ab-actis KVHV Gent 2014-2015