'Geef ons wapens!'

Geplaatst op Zaterdag, 22-08-15 om 19:57:39

Blog > 'Geef ons wapens!'

Never fight, if you can avoid it. But when you must fight, don’t lose.  And when nothing less than freedom is at stake, we fight” Neen, dit is geen citaat van Thomas Jefferson, George Washington of enig ander lid van de Founding Fathers. Deze inspirerende woorden zijn geplukt uit een spotje van de NRA (National Rifle Association, red.). Aan moed, inspiratie en burgerzin geen gebrek aan de overkant van de oceaan. Dit bleek eens te meer toen gisterenavond twee jonge Amerikanen het leven van een handvol mensen redden door een gewapende jihadist te overmeesteren op de Thalys tussen Amsterdam en Parijs. In een samenleving waar individualisme overheerst, verantwoordelijkheid zoek is en alles wordt doorgeschoven naar de overheid zijn dergelijke acties het koesteren waard. De Europese autoriteiten lijken echter uit te blinken in ondoortastendheid, waardoor het salafistische gevaar onmogelijk te bedwingen valt.

 

De verdachte stapte op in Brussel-Zuid, verbleef regelmatig in Antwerpen en was geen onbekende voor de Spaanse, Franse en Belgische veiligheidsdiensten. Met deze drie elementen in het achterhoofd konden de Belgische autoriteiten niet aan de kant blijven staan. Premier Charles Michel riep meteen de Nationale Veiligheidsraad bijeen om doortastend op te treden en zo af te rekenen met het toenemende gevaar voor aanslagen in dit land. In concreto zal, zo verklaarde justitieminister Geens, de politionele aanwezigheid verhoogd worden, dit zowel in de stations als op de Thalys-treinen. Opgedreven personen –en bagagecontroles moeten vermijden dat er meer gewapende jihadisten de trein opstappen. Minister van Mobiliteit Jacqueline Gallant pleegde reeds overleg met de NMBS, Thalys en Infrabel om te bekijken hoe we zullen voorkomen dat onthoofdingen in de toekomst inbegrepen zitten bij de prijs van het treinbiljet. Premier Charles Michel stelde dan weer voor dat de Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse ministers van Transport en Binnenlandse Zaken de hoofden bij elkaar steken "om de operationele maatregelen ter preventie van het terrorisme te versterken en meer bepaald de identiteits- en bagagecontroles strenger te maken". Staatssecretaris Francken op zijn beurt bedankte Barack Obama dat twee van ‘zijn jongens’, het waren immers Amerikaanse soldaten, het ergste vermeden. De gespierde taal van onze regering doet echter geen afbreuk aan het feit dat de Europeanen opnieuw moesten terugvallen op Amerikaanse slagkracht, zij het ditmaal eerder toevallig, om het groeiende gevaar uit salafistische hoek te bedwingen.

 

Stop het interventionisme                                                                                                                                                                                                                                                                   

De justitiële en militaire arm van de Europese landen is geamputeerd, en de soevereiniteit en jurisdictie over de eigen grenzen en burgers werd verpacht aan vreemde heren en organisaties die geen voeling hebben met het volk dat ze horen te vertegenwoordigen. De ironie is dat het net de Amerikanen zijn, waarvoor Theo Francken een knieval maakte, die hier een rol in speelden. De voorbije vijftien jaar namen de Verenigde Staten de andere NAVO-lidstaten op sleeptouw in onder meer Kosovo, Afghanistan, Irak, Libië en Syrië. De militaire interventies van onze Amerikaanse broodheren werkten naast een gigantische vluchtelingenstroom richting Europa ook het salafisme in de hand, dit zowel in het Midden-Oosten als onder de expats in Europa. Bovendien rijst meer en meer de vraag welke belangen Europa had in deze gebieden. Destabiliseerden we Syrië en Libië in naam van de liberaaldemocratie en de mensenrechten, voor het welzijn van het volk? Anno 2015 kan de chaos er niet groter zijn. De enigste oplossing voor het Europese vluchtelingenprobleem is de inmenging in het Midden-Oosten te stoppen. Door blindelings de Verenigde Staten naar elke broeihaard te volgen werkt Europa actief mee aan haar demografische ondergang.                                              

 

Hou het binnenskamers                                                                                                                                                                                                                                                                       

De manier waarop de Europese Unie de vluchtelingenproblematiek aanpakt is even roekeloos als de wijze waarop er wordt omgesprongen met moslimextremisme. Beiden zijn met elkaar verbonden, maar onze politieke elite schijnt dit niet te beseffen. De veiligheidsmaatregelen die de respectieve Europese overheden opleggen zijn niet meer dan pervers. Meer en meer worden we wakker in een land vol camera’s en met op elke hoek van de straat een agent die je in de gaten houdt. Onze burgerlijke vrijheden worden opgeofferd op het slachtblok van de radicale islam, terwijl ex-Syriëstrijders en potentiële jihadisten worden gepaaid met islamconsulenten, speelpleintjes en theedrinksessies. Een Umwertung aller Werte waar dader –en slachtofferschap omgedraaid lijken. Die aanpak lijkt daarenboven gewoonweg niet te werken, want het aantal aanslagen neemt toe en er is niks dat er op wijst dat dit zal veranderen. Camera’s en een tijdelijke stationering van militairen in de straat werken dan ook zelden preventief. Het groeiende moslimsextremisme wordt hiermee niet direct ingeperkt, maar professionaliseert gewoon. Het beste proactieve overheidsoptreden bestaat erin de grenzen te sluiten. Voer een migratiestop in. Vermijd een toenemende influx van potentiële terroristen. West-Europa is in sneltempo gebalkaniseerd, en de aanzwellende sociale fricties tussen de diverse bevolkingsgroepen werken enkel als katalysator. Met open grenzen en een ultraliberale notie van burgerschap blijft het bij elke veiligheidsmaatregel van overheidswege dweilen met de kraan open.                

 

Vrije wapens voor vrije burgers                                                                                                                                                                                                                                                 

Voorts moet het wapenverbod herzien worden. De ratio legis van een strikte wapenwetgeving is dat de overheid haar geweldmonopolie kan uitoefenen en er niemand meer over wapens beschikt. De Belgische wapenwetgeving werd verstrengd naar aanleiding van de raciaal geïnspireerde moorden door Hans Van Themsche. Dat Nordine Amrani en Mehdi Nemmouche nadien ook sektarische schietpartijen pleegden, leverde vreemd genoeg geen stof tot discussie op over onze wapenwetgeving. Alle wapens het land uitbannen is immers een illusie, daarom leven we in een land waar enkel de bad guys wapens hebben en waar enkel getrainde mannen kunnen ingrijpen om al het slechte wat er kan gebeuren te voorkomen. Het idee dat je je als burger steeds tot de politie moet wenden in geval van gevaar is van dezelfde soort waanzin. Zelfs in een politiestaat kan de politie niet overal aanwezig zijn. Wettige zelfverdediging is een slap excuus als de terrorist over een Kalasjnikov beschikt en de gewone burger over twee vuisten.

Vandaar ook de oproep aan onze leiders: stop de hypocrisie. De maatregelen die jullie nu nemen zijn slechts bedoeld om de publieke opinie gerust te stellen. Ze zijn gespeend van elk langetermijnperspectief, geven geen enkele garantie op veiligheid en leveren het volk over aan de gratie van gewapende gekken. Onze regering slaagt er niet in haar burgers te beschermen, ergo de meest fundamentele taak van de overheid te vervullen. Tijd voor verandering want Hannibal is niet langer ad portas, maar beweegt zich vrijelijk door Europa.

 

Vbr. stud. hist. Brieuc Suys v. Schmiss

Censor 2014-'17