Over KVHV - Pijlers

Wat is het KVHV?

Het KVHV staat voor het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond. Maar dat wist u al. Wij zijn de grootste Vlaamsgezinde studentenvereniging van Gent, tot spijt van wie het benijdt.

Wij profileren ons modern katholiek, met conservatieve inslag en durven onszelf complexloos rechts noemen. In ons Verbond maakt dat trouwens in de praktijk niet veel uit, want wij zijn een rechts-pluralistische vereniging met mensen uit vele politieke strekkingen. Aldus heeft het Verbond geen partijpolitieke bindingen, juist omdat dit tegen de basisprincipes van het KVHV zou zijn. Toch menen allerhande medemensen met door wiet of houtlijm aangetaste hersenen in hun paranoïde waanvoorstellingen ons te linken aan bepaalde strekkingen. Zij doen maar, wij weten wel beter.


Voor vrijheid, tegen dictatuur!

Che GuevaraVanuit deze geest van respect voor de mens en zijn elementaire basisrechten, is het KVHV een democratische organisatie en zetten wij ons af van elk extremisme. Het nationaal-socialisme behoort gelukkig genoeg tot het verleden, vandaar dat de weerstand tegen dictatoriale denkbeelden en regimes zich toespitst op anti-socialisme. Het socialo-communisme is een dwaalleer, uitgevonden door de wereldvreemde fantast Karl Marx. Ze maakt komaf met alle menselijke waarden ten koste van schaamteloos profitariaat. Het hoeft dan geen verbazing te wekken dat het communisme verantwoordelijk is voor meer dan 100 miljoen doden. Toch menen sommige extremisten dat hun totalitaire ideologie een synoniem is voor verdraagzaamheid, maar eigenlijk wenst men een intellectuele dictatuur op te leggen. Het KVHV is een democratische vereniging en we verzetten ons dan ook resoluut tegen het cordon sanitaire. Het KVHV moet ook niets weten van het politiek correcte schoolmeestersvingertje en kiest voor de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting zonder linkse dogma’s.


De pijlers van het KVHV

Het KVHV steunt op vier grote pijlers. Deze zijn: katholiek, Vlaams, studentikoos en Verbond.

Katholiek

KruisHet KVHV is geen confessionele organisatie sensu stricto, maar groepeert wel studenten met een katholieke waardenovertuiging. Betekent dit dat KVHV enkel praktiserende katholieken groepeert? Vanzelfsprekend niet, zowel gelovigen als niet-gelovigen zijn lid of kunnen dit worden van KVHV. De katholieke pijler van KVHV betekent dat de studenten van KVHV een praxis van katholieke waarden volgen. Zoals Prof. Dr. Herman-Emiel Mertens stelde “…gaat het in het christelijk geloof wezenlijk om een waardebeleving, door de Blijde Boodschap aanbevolen aan de naar zin zoekende mens”. Of nog: “Geloof is meer kwestie van waarden dan van waarheden, meer een levensstijl dan een aanvaarding van een doctrine, kortom meer en zaak van het hart dan van het verstand” (‘Nationale identiteit en evangelische waarden’, Ons Verbond, jg 62, winter 2002) Wij vormen een gezond tegengif tegen de hedendaagse vervlakking, verkleutering en tegen de asociale houding die het zogenaamde postmodernisme ons brachten. Weg met het egoïsme, het hyperindividualisme en het oppervlakkige, het KVHV heeft diepgang. Zolang men zich achter de katholieke waarden van gezin als hoeksteen van de samenleving, respect voor het ongeboren leven, wederzijds respect,… kan scharen, kan men zich als gelovige of niet-gelovige ontmoeten bij KVHV in een sfeer van waar pluralisme.

Vlaams

Vlaamse leeuwAls studenten van KVHV zijn we zelfbewust van onze Vlaamse identiteit. We zijn Vlaming en zijn daar fier op. Dat heeft niets met racisme of navelstaarderij te maken, maar wel met zelfrespect en culturele eigenheid. Het KVHV heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in de Vlaamse ontvoogding en doet dat nog steeds. Van de strijd voor Nederlandstalig onderwijs, over de studentenrevolte “Leuven Vlaams” tot deze zomer op de IJzerwake. We zijn van oordeel dat Vlaanderen zelfstandig zijn toekomst moet kunnen uitstippelen in het Europa van morgen, zonder de voogdij van Waalse schoonmoeders.

Hoogstudenten

Drinkende studentenEen hoogstudent is een beetje een term die ietwat uit de “mode” geraakt is, maar betekent een student aan de hogeschool of universiteit. Het KVHV handhaaft een bepaalde stijl temidden van een steeds decadenter, boertiger, vormelozer en inhoudslozer wordend studentenmilieu. Nieuwe leden worden niet, zoals zo vaak gebeurt, als dieren beschouwd en zo behandeld.

Van het moment iemand de kleuren van het KVHV draagt wordt deze persoon behandeld zoals het hoort, als een KVHV-er, met respect en kameraadschap.Studentikoos is ook de vorm waarmee KVHV werkt: het ludieke, het originele en creatieve, het rebelse, het stoute, maar ook het verstandige en zelfbewuste. Het KVHV neemt dan ook het voortouw in de studentenwereld op het gebied van traditie en stijl, orde en discipline, omdat een jonge Vlaamse elite die vervalt in platvloersheid geen leiding kan geven aan ons Vlaanderen van morgen. Als moderne Tijl Uylenspiegels zijn wij steeds te vinden voor een kwinkslag links en rechts. Ludiek, dàt is het KVHV.

Verbond

De laatste pijler van KVHV, maar misschien wel de belangrijkste. KVHV’ers worden verbonden in duidelijke algemene principes, maar huldigen een grote intellectuele en ideologische tolerantie en diversiteit hierbinnen. Het KVHV heeft niet één lijn, maar een diversiteit aan meningen in zich. Het debat tussen studenten en oudstudenten, tussen ideologen en pragmatici, tussen minimalisten en maximalisten is van onvoorstelbaar existentieel belang wil KVHV niet verschralen of zich verengen. Als KVHV’ers herkennen en erkennen we de onderlinge verschillen, maar kunnen ons allen scharen achter de basispijlers van KVHV. KVHV’er is men voor het leven, dit blijkt ook uit de actieve Oud-Studenten Kring die tot in het jaar 1939 nog leden telt.