Over KVHV - Praesides

1887-1889: Lodewijck de Bock

1889-1890: Alex Cruyt

1890-1891: Paul Dierickx en dr. med. Jules Broeckaert

1891-1892: dr. med. Jules Broeckaert

1892-1893: Martin Eyckmans

1893-1895: Fernand Van Herreweghe

1895-1898: ir. Amadée Van Waesberghe

1898-1899: prof. dr. hist. Jules Mees

1899-1900: dr. hist. Gustaaf Lefèvre

1900-1901: dr. philol. germ. René De Clercq

1901-1903: ir. Alois Van Loy

1903-1904: prof. dr. philol. germ. Jozef Goossenaerts

1904-1905: M. Mestdagh

1905-1906: dr. med. Rafaël Van Oye  

1906-1910: N.N.

1910-1911: prof. dr. iur. Jules Storme (foto) [2]

1911-1912: dr. iur. Jan Schinckel

1912-1913: cand. iur. Joris Van Severen

1913-1914: Modest Kyndt

1914-1916: dr. med. R. Van de Velde

1916-1919: geen werking

1919-1921: prof. dr. iur. August de Schryver

1921-1922: dr. med. Felix Moerman

1922-1923: dr. med. Frans Bessems

1923-1924: dr. iur. Jos(ef) Vermeulen (foto) [3]

1924-1925: prof. dr. med. Roger Soenen

1925-1926: dr. med. Antoon Ampe

1926-1928: N.N.

1928-1929: dr. med. Jozef Hoet

1929-1930: prof. dr. philol. germ. Herman Bouchery (†)

1930-1931: J. Van de Steene

1931-1932: dr. med. Régule Depraetere

1932-1939: geen werking

1939-1940: dr. iur. Ward Opdebeeck

1940-1941: lic. hist. Raf Van den Abeele [4]

1941-1942: Fons Robberechts (praeses GSV) (foto)

1942-1943: Herman Pauwels (idem)

1943-1944: Pauw Meulenaere (idem)

1944-1945: Paul De Geest (idem)

1944-1945: dr. med. vet. Lode van der Vliet (foto)

1945-1946: dr. med. Jef Vanryckeghem (foto)

1946-1947: lic. hist. Jan De Sagher (foto)

1947-1948: lic. philol. germ. Wim Jorissen

1948-1949: dr. med. vet. Jos Molenaers

1949-1950: dr. med. Vic Vermiert

1950-1951: prof. dr. sc. nat. Chris Van Sumere

1951-1952: dr. iur. Jos De Schaepmeester

1952-1953: lic. paed. Eugeen de Facq

1953-1954: prof. dr. philol. germ. Carlos Tindemans

1954-1955: lic. not. et hist. Jozef Ruysschaert en dr. med. Herwigh De Jonghe (foto)

1955-1956: lic. rer. pol. Herman Soetaert (foto)

1956-1957: dr. med. Herwigh De Jonghe

1957-1958: dr. iur. Karel van den Bossche (foto)

1958-1959: dr. iur. Guido De Wilde

1959-1960: dr. iur. Francis Antonis

1960-1961: lic. rer. pol.  Piet De Clippele

1961-1962: lic. rer. oec. Dirk Daelman en lic. med. dent. Guido Rondelez

1962-1963: prof. dr. med. dent. Jan De Boever

1963-1964: dr. iur. Dirk Renard

1964-1965: lic. hist. Johan Carton

1965-1966: lic. philol. germ. Pol Swillens

1966-1967: M. Duboccage [5]

1967-1968: Marc Van Wichelen

1968-1969: lic. rer. pol. Vik Van Brantegem

1969-1970: Luc De Paepe

1970-1971: Dirk De Schepper

1971-1972: Jan Rutten

1972-1974: lic. iur. Freddy Seghers

1975-1976: lic. iur. Freddy Seghers 

1976-1977: lic. iur. Christian Verougstraete

1977-1984: geen werking

1984-1985: dr. iur. Charles Huysman (foto)

1985-1986: lic. iur. Geert Waegebaert (foto) en dr. iur. Veronique Libert

1986-1987: lic. philol. germ. Kathleen De Geyter (foto)

1987-1988: Karel Heeren, Peter De Smet en Philippe Vercruysse

1988-1991: geen werking

1991-1992: lic. hist. Koen Palinckx

1992-1993: lic. rer. oec. Peter Dejonghe (foto)

1993-1994: lic. rer. oec. Peter Dejonghe (foto)

1994-1995: lic. rer. oec. Peter Dejonghe (foto)

1995-1996: Jan Schenkel

1996-1997: Jan Schenkel

1997-1998: Jan Schenkel

1998-1999: Patrick Logiste [6]

1999-2000: Tom Laloo

2000-2001: Tom Laloo

2001-2002: lic. rer. pol. Tom Vandendriessche (foto)

2002-2003: lic. rer. pol. Tom Vandendriessche (foto)

2003-2004: lic. rer. pol. Tom Vandendriessche (foto) [7]

2004-2005: lic. philol. germ. Stijn Derudder (foto)

2005-2006: lic. sc. mens. Bart Meeus (foto)

2006-2007: De Geyter

2007-2008: stud. ing. Rien Vandenberge

2008-2009: stud. ir. Dries Staelens

2009-2010: Dries Vaernewyck

2010-2012: Jonas Naeyaert

2012-2014: Jan De Backer 

2014-2015: Michiel Vantongerloo

2015-2016: Wouter Boghaert

2016-2017: Bernard Depourcq

2017-2018: Michiel Deprez

2018-2019: Marnik Willems

Noten: 
1) Twee jaar na de oprichting van de Vlaamsch Katholieke Gilde door o.a. prof. dr. A. de Ceuleneer, werd de naam gewijzigd naar Rodenbach's Vrienden.

2) Op 4 februari 1911 werd op een vergadering in Gent besloten dat de Rodenbach's Vrienden en het Vlaamsch Verbond (uit Leuven) voortaan samen onder de naam Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond van België zouden doorgaan. Het achtervoegsel 'van België' was er officiëel bijgeplaatst bij de oprichting, maar werd achteraf bijna altijd weggelaten. (foto van deze vergadering)

3) In 1923 werd besloten de naam Rodenbach's Vrienden niet langer te gebruiken en enkel nog KVHV-Gent.

4) In de loop van 1940 werd het KVHV ontbonden en wordt Van den Abeele praeses van het Gents Studenten Verbond (GSV). Het KVHV wordt heropgericht in 1945.

5) In 1966 valt het KVHV door de algemene contestatie tussen links en rechts (ook ten dele binnen het KVHV zelf) uiteen en houdt op te bestaan. Enkele katholieke, rechtse en Vlaams-nationalistische scholieren van het Nieuw Katholiek Vlaams Studentenverbond (NKVS, opvolger van de scholierenbeweging AKVS) richten het Nieuw KVHV op. Dit NKVHV zou  weldra de steun krijgen van enkele studenten van het verloren gegane Gentse KVHV en van rechtse VNSU'ers (Vlaams-Nationale Studenten Unie).

6) In 1998 vormde het KVHV zichzelf om tot KVHV-GSK. Tom Laloo wordt de eerste princeps van het Gents Studenten Korps (GSK).

7) Sinds voorjaar 2004 zijn het KVHV en het GSK echter twee autonoom werkende entiteiten, de een politiek en studentikoos, de ander enkel studentikoos.