Over KVHV - Beheerraad

De beheerraad heeft tot doel de financiële reserves van het Gentse Verbond te beheren en uit te bouwen. Verder heeft ze in bijzondere gevallen een hogere beslissingsrecht dan de Verbondsraad. De vaste leden van de beheerraad van het KVHV-Gent zijn de voorzitter Tom Vandendriessche en de penningmeester Pieter Vandermoere. Wisselende leden zijn de praeses van het KVHV-Gent en de voorzitter van de Oud-Studenten Kring (OSK).